Hej alla Dagstorpare

Hög tid för lite info från styrelsen.

Vi har under sensommar och höst jobbat med en ansökan om bidrag till att byta underlag på våra utebanor och även till bevattning och en förbättring av staket mm.

Tanken är att dränera och byta underlagen på utebanorna, men även att i samband med detta omdisponera de två dressyrbanorna och mellanliggande gräsmatta, så att den blir en ny tävlingsbana som kan användas till både hoppning och dressyr.

Vår plan är att vända oss till i första hand Kävlinge Kommun och därefter till Rf och Allmänna arvsfonden.

Vi hade ett möte med Kävlinge Kommun i slutet av oktober. Inga löften om pengar/bidrag gavs på detta möte, men de tar upp det i kommunstyrelsen och vi fick trots allt en positiv känsla av att de verkligen vill hjälpa oss.

Vi i styrelsen vill ge er de viktigaste punkterna i vår ansökan;  VÅR VISION OCH VÅRA ÖNSKEMÅL.

VÅR VISION ÄR:

-Att återta vår status som en av de främsta tävlingsplatserna i Sverige.

-Att göra om våra två dressyrbanor till en säker multiarena, som kan användas till alla disciplinerna.

-Att göra vår anläggning till en säker tävlingsplats som uppfyller dagens säkerhetskrav.

-Att fortsätta vara en av Skånes främsta träningsanläggningar

-Att behålla nuvarande medlemmar, samt värva nya.

-Att fortsätta vara en populär-jämlik-framgångsrik ryttarförening.

 

VÅRA ÖNSKEMÅL/ÄSKANDEN

-Dränera både framridningsbanan och nya multiarenan.

-Byta underlaget på framridningsbanan

-Byta underlag på multiarenan

-Installera ett funktionellt och lättanvänt bevattningssystem för banorna.

-Förnya våra staket runt utebanorna för att uppfylla dagens säkerhetskrav.

-Restaurera våra domarkurer vid utebanorna.

Vi kommer med största sannolikhet få göra detta i etapper. Kommunens och även fondernas beslut tar lång tid. Dock är vår förhoppning o vårt mål att vi ska kunna göra vår framridningsbana klar med nytt underlag o bevattning tills tävlingssäsongen 2019 drar igång.

Men om detta skall lyckas så krävs en stor insats från alla medlemmar.

ALLA FÖRBEREDELSER UTOM DRÄNERING samt utläggning av nytt rid-underlag ÄR VÅR DEL I PROJEKTET; EGET ARBETE. SÅ ALLA SOM HAR REDSKAP, MASKINER O TID ATT HJÄLPA TILL, ANMÄL TILL STYRELSEN VAD NI KAN BIDRA MED.

NÄSTA VIKTIGA DEL SOM VI BEHÖVER HJÄLP MED ÄR ATT HITTA SPONSORER.

Så alla Dagstorpare det är dags att spotta i nävarna o visa vad vi går för. ATT VARA DAGSTORPARE ÄR NÅGOT ALLDELES SPECIELLT.

Kerstin Svensson./styrelsen.