Ridhuset bokat

Ridhuset är bokat 21/3, 11/4, 2/5 och den 13/6 för dressyrträning mellan kl 17-20.10.

Andra ekipage är välkomna i ridhuset under ovan tider.