Grusbana

Nu görs hoppgrus banan vid, betong rören är borta och vatten till bevattning dras om. Bra jobbat anläggnings gruppen.

/Styrelsen