Medlemsavgifter och anläggningsavgifter 2020

I enlighet med det beslut som fattades på årsmötet är medlemsavgifterna för 2020 följande:

Senior 450 kr (from det året du fyller 19) Junior 400 kr (tom det året du fyller 18) Stödmedlem 250 kr (icke ridande)

Vi arbetar med att få ett väl uppdaterat medlemsregister inför 2020 då det säkerställer att vi kan nå ut med viktig information till alla medlemmar. Ett uppdaterat medlemsregister underlättar även vid tävlingar och arbetsdagar då de tävlingsansvariga behöver komma i kontakt med funktionärer på ett smidigt sätt. Vi vill därför uppmärksamma alla medlemmar på att varje inbetalning av medlemsavgift samt anläggningsavgift måste åtföljas av ett mail till annaw@dagstorp.nu där du anger följande:

Ditt namn

Ditt personnummer

Din mailadress

Ditt telefonnummer

Hästens/hästarnas namn

Summan du betalat samt vad du betalat för.

Detta gäller både nya och gamla medlemmar.

Vi kommer inom kort presentera anläggningsavgifterna för 2020.

/Styrelsen