Stort tack!

Stort TACK till våra fantastiska banbyggare Lena Rosenqvist och Michael Andersson som möjliggjort vår öppen bana och våra 2 Pay and Cross. Fina bidrag till vår nya paddock.
/Styrelsen i Dagstorp