Banbyggnad

Alla hemmaryttare kallas till banbyggnad kl: 17.00 lördag 20/6.

Alla hjälps även åt att plocka undan kl: 19.00 efter tävlingens slut 19.00.