Ridhuset bokat

Ridhuset upptaget tisdagar from vecka 2 jämna veckor framöver klockan 17.00-21.15. Träning för Peter Eriksson hoppning stor häst.

Kontaktperson Ulrika Johansson 0733-72 66 01