Föreningens policy vid lagtävlingar. Skriv ut

 

Lagpolicy för Dagstorpsortens Ryttarförening

Detta dokument är utarbetat av Dagstorpsortens Ryttarförenings styrelse för att skapa tydlighet för lagledare och ryttare som representerar klubben i lagsammanhang. Dokumentet gäller för alla divisioner samt både häst och ponny.

Respektive sektion utser lagansvarig, ska vara en ojävig person som inte har eget barn i ”sitt” lag. Lagansvarig utser vid behov en lagledare, kan vara en förälder.

 

Kriterier för uttagning av lagdeltagare

 • För att ekipage ska vara aktuellt för lagdeltagande bör ekipaget vara klart för denaktuella divisionens finalklass.
 • Nya medlemmar är välkomna att rida i något av klubbens lag. Alla, såväl nya somgamla medlemmar konkurrerar om platserna på lika villkor.
 • Om klubben inte har ryttare som uppfyller kriterierna för aktuell division kan eventuellt ryttare lånas in från annan förening.

Ryttare/förälders ansvar

 • Utan diskussioner acceptera lagansvarigs uttagningar och beslut.
 • Delta i alla omgångar, om inget annat överenskommits i samband med laguttagningen.
 • Meddela lagledaren i så god tid som möjlig om förhinder att delta uppstår.
 • Att vara väl tränad inför uppgiften och i möjligaste mån delta eller närvara på lagets ev. gemensamma träningar.
 • Anmäla sig till förklassen, frivilligt.
 • Vara på tävlingsplatsen i god tid.
 • Vara ett föredöme, uppträda trevligt mot alla och vara en värdig representant för klubben.
 • Att om dagsformen inte är bra själv kunna avstå sin plats till en reserv om sådan finns på plats.

Lagledarens ansvar

 • Ha en förberedande träff för alla intresserade.
 • Se till att all information om lag kommer ut på klubbens hemsida och tar emot intresseanmälningar.
 • Anmäla laget/lagen.
 • Vara tillgänglig för ryttarna och hålla koll på lagets resultat under lagklassen.
 • Vara med på tävlingarna eller utse en ”vikarie”.
 • Följa upp avslutad serie.

Vem tas ut till respektive lag

Ponny div 2: Alla som vill får vara med.

Ponny div 1: Alla som har möjlighet att genomeföra tävlingen med bra resultat får vara med. Div 1. Laget kan toppas då föreningen inte har något Elitlag.

Elit: Elitlaget ”toppas”. Bästa ekipage i laget, aktuella resultat avgör.

Ersättning

Klubben betalar anmälnings och startavgifter i alla divisioners lagklasser.

Dagstorps styrelse

2013-01-16