Ridbanor ute

Vi behöver medlemmar som hjälper till med bevattningen av banorna. (Vi vill väl alla ha ridbara banor och undvika dammlunga) . Kontaktperson och instruktör. Telnr 0707282827.

/Anna Pålsson