Eva Sunnanväder

Obs!

Träning för Eva Sunnanväder ändrad!

Endast söndag! (Kvällsträning från ca 17.00)

Måndag inställt.

Finns ett fåtal platser kvar, anmäl till Serena Svensson 0734-414643 betala i samband med anmälan.

/Väl mött
Hoppkommitten