Medlems- o Anläggningsavgifter

Avgifter avser år 2019

Betalas till BG 725-4717

Medlemsavgift

  • Senior 400 kr
  • Junior och Minior (upp till och med det år man fyller 18.) 350 kr

OBS!! – Ange namn, telefon, häst/ponny, personnummer och mailadress i meddelanderutan. Maila även dina uppgifter till dagstorpsortensrf@hotmail.com. Avgifterna ska vara betalda innan du besöker anläggningen.

Helår
1 jan-31 dec
Vi delar in avgiften:
* En ryttaravgift
* En hästavgift
Ryttaravgift och funktionärsdagarEn hästTvå hästarTre hästar
Ryttare1200 kr + 4 dgr
Medryttare1200 kr + 3 dgr
Junior, 12-18 år800 kr + 4 dgr
Medryttare Jr800 kr + 3 dgr
Häst1600 kr2400 kr2800 kr
Ponny1200 kr1800 kr2100 kr
Halvår
1 jan - 30 jun
alt.
1 jul - 31 dec
Vi delar in avgiften:
* En ryttaravgift
* En hästavgift
Ryttaravgift och funktionärsdagarEn hästTvå hästarTre hästar
Ryttare700 kr + 3 dgr
Medryttare700 kr + 2 dgr
Junior, 12-18 år500 kr + 2 dgr
Medryttare Jr500 kr + 2 dgr
Häst900 kr1300 kr1500 kr
Ponny700 kr1000 kr1100 kr
Miniorer upp t 12 år
(medlemsavgift för sig själv och minst en förälder)
0 kr0 kr0 kr0 kr
Terminsavgift för föreningsledda träningar1200 kr/termin
Engångsavgift för föreningsledda träningar (öppen även för icke medlemmar)150 kr/tillfälle (max 10st/termin)
Engångsavgift för nyttjande av anläggningen, endast medlemmar100 kr/tillfälle (max 6 tillfällen/år)
Engångsavgift för nyttjande av anläggningen, icke medlemmar150 kr/tillfälle (max 6 tillfällen/år)
Terrängkort för medlemmar1000 kr/år
Terrängkort för icke medlemmar1500 kr/år
Engångsavgift för nyttjande av terrängbana, medlemmar utan anläggningskort100 kr/gång
Engångsavgift för nyttjande av terrängbana, icke medlemmar200 kr/gång

Regler:

  1. Anläggningskort säljs bara till medlemmar.
  2. Anläggningskort säljs hel eller halvårsvis, 1/1-30/6 eller 1/7-31/12.
  3. Antal funktionärsdagar se tabell ovan, antal dagar är beroende på vilket anläggningskort man har.
  4. Man får bara tillgodoräkna sig de arbetsdagar som man fått tilldelat via funktionärsschemat. Jobbar man andra dagar,  frivilligt, är det en välkommen ideell insats men ingen arbetsdag.
  5. Vid eventuell förändring av nyttjande av anläggningen kontakta styrelsen för policy.