Medlems- o Anläggningsavgifter

Avgifter avser år 2018

Betalas till BG 725-4717

Medlemsavgift

Ange namn, telefon, personnummer och mailadress i meddelanderutan. Maila även dina uppgifter till dagstorpsrf@hotmail.com. Avgifterna ska vara betalda innan du besöker anläggningen.

Senior350 kr
Junior tom 18 år300 kr
Familj600 kr + 50 kr per familjemedlem
Stödmedlem (ink. försäkring)150 kr

Anläggningskort

 • Junior (14-18 år) och seniorer som tävlar för Dagstorp samt
 • Juniorer (14-18 år) och seniorer som inte tävlar för någon förening
 1. Anläggningskort, 2 200 kr per år o person, gäller hela anläggningen
 2. 550 kr per häst/ponny o år, som rids/longeras/tömkörs/löshoppas på anläggningen. Dessa ska registreras och kan nyttjas även av annan person/personer med anläggningskort.
 3. 5 arbetsdagar per år. Medlem som inte kan utföra sina arbetsdagar ordnar själv en likvärdig ersättare (Tips! Se vår Facebooksida för detta!!) Länk>> Bytet ska meddelas till och godkännas av tävlingsledare och funktionärsansvarig.

Medryttarkort 1 100 kr per år o person samt 3 arbetsdagar

 • Junior (8-13 år) som tävlar för Dagstorp samt
 • Junior (8-13 år) som inte tävlar för någon annan förening
 1. Anläggningskort, 2 200 kr per år o person, gäller hela anläggningen
 2. 550 kr per häst/ponny o år, som rids/longeras/tömkörs/löshoppas på anläggningen. Dessa ska registreras och kan nyttjas även av annan person/personer med anläggningskort.
 3. 4 arbetsdagar per år. Medlem som inte kan utföra sina arbetsdagar ordnar själv en likvärdig ersättare (Tips! Se vår Facebooksida för detta!!) Länk>> Bytet ska meddelas till och godkännas av tävlingsledare och funktionärsansvarig. Dessa 4 dagar kan växlas till 2 ”vuxendagar” där tex målsman utför arbetsdagen.
 4. Junior (8-13 år) som enbart nyttjar anläggningen vid träningar och evenemang knutna till Kul Med Ponny 1 100 kr samt 1 arbetsdag och 1 fixardag tillsammans med förälder.

Knattar under 8 år

 1. Medlemsavgift krävs av knatte och förälder. Knattar får inte befinna sig på anläggningen utan vuxen med medlemskap.

Träningskort för medlemmar som bara rider på föreningsledd träning

 1. Kortet gäller enbart vid träningstillfället!!
 2. Medlem får inte tävla för annan förening
 3. Anläggningskort 2 000 kr per år o person
 4. Valfri häst/ponny får nyttjas för träning utan ytterligare avgift
 5. Inga arbetsdagar