Anläggnings- o Ordningsregler

Anläggningsregler har tillkommit för att skapa förutsättningar för:

  • maximal säkerhet för både ryttare och häst
  • att ryttarna/medlemmarna upplever en trygghet på anläggningen
  • att medlemmarna har tillgång till anläggningen på lika villkor

Anläggningsregler