Arbetsschema

Hösten tävlingar inte är antagna ännu och att de tävlingarna är preliminära än så länge. Vi uppdaterar så snart vi vet exakta datum. Vid frågor kan de kontakta funktionarsansvarig@dagstorp.nu så vidarebefordrar jag till den som är ansvarig till resp. tävling.

Det är mycket viktigt att kontrollera schemat fortlöpande. Detta för att tävlingar kan ställas in eller flyttas. Vi kommer också att fortlöpande fylla på med dagar allt eftersom medlemmar löser licenser eller anläggningskort.

REGLER:

  • Titta i arbetsschemat när du har dina arbetsdagar och notera dem.
  • För barn upp till 12 år förutsätter vi att en vuxen följer med och stöttar barnet under arbetsdagen.
  • Det är din skyldighet att ordna en LIKVÄRDIG ERSÄTTARE som kan utföra den arbetsuppgift som du blivit tilldelad. Meddela alla ändringar till funktionarsansvarig@dagstorp.nu i god tid så kan vi lösa det mesta.
  • Ändringar av funktionär måste du så snart som möjligt meddela funktionärsansvarig för tävlingen.
  • Ändringar av namn, telefonnummer eller andra frågor till funktionarsansvarig@dagstorp.nu
  • En arbetsdag som funktionär innebär att man närvarar under hela det pass man anmält sig till, dvs det går inte att tävla själv eller göra andra uppgifter under denna tiden. OM du måste frånvara ska du ordna en likvärdig ersättare under den tiden och meddela  funktionarsansvarig@dagstorp.nu eller funktionärsansvarig för tävlingen i god tid.
  • Du kan välja att arbeta hel- eller halvdag. Antalet timmar beror på tävlingsdagens längd, en halvdag motsvarar MINST 5 tim och en heldag MINST 8 tim.
  • För mer information om Funktionärsansvarig se fliken med samma namn och angående tävlingsdagar mm se fliken Tävling

Medlem som inte utför sina arbetsdagar kommer att faktureras för ej utförda dagar.

Mail till funktionärsansvarig:  funktionarsansvarig@dagstorp.nu

”Skapar förutsättningar för ryttare och häst att trivas, utbildas, utvecklas samt tävla”