Träna på terrängbanan

Till Dig som skall träna terräng i Dagstorp!
 
 
Träningen SKALL anmälas senast kl 16 dagen innan på tel nr 070-788 22 95 eller via sms.
 
Meddela:
1. Namn på ryttare eller på den som ska betala
2. Hur många hästar/ponnies
3. Vilken dag
4. Tidpunkt
 
Betalning sker till 0707882295, märk betalningen med Dagstorp. Kontroller förekommer!!
 
 
Ni som anmäler till träning, ansvarar för att deltagarna betalat.
Betalning skall göras innan man börjar träna på anläggningen.
Det är förbjudet att rida på hinder, område eller kullar där det finns en markering med en röd kon eller avspärrningsband. Om ett hinder har förspikade bommar är det avstängt!
 
Terrängbanan har hinder från P70- CNC2**. Tänk på att välja hinder som passar dig och din ponny/hästs utbildningsnivå. Är du under 18 år måste du ha en vuxen med dig. All ridning sker med hjälm och säkerhetsväst!
 
Det är viktigt att du visar hänsyn när du galopperar på anläggningen. Kommer det andra ryttare så rid kontrollerat och sök ögonkontakt med andra ryttaren så du ser att det är OK. 
 
Om du ser något trasigt hinder eller själv råkar rida sönder något så anmäl det på 070-788 22 95.
 
Priset för träning på terrängbanan är 200 kr per ponny/häst, vid mer än 1 ponny/häst och samma ryttare tillkommer 100 kr per ponny och 150 kr per häst. De ryttare som inte betalt, kommer förutom träningsavgiften även krävas på 100 kr, när man anmäler sig i sekretariatet vid tävling.

Dagstorps RF´s medlemmar  

Medlemmar som vill träna på terrängbanan men inte löst anläggningskort, kan lösa terrängkort för en ponny/häst vid träningar på terrängbanan enligt följande regler:

  • Terrängkort medlem kostar 1000 kr, Icke medlem 1500 kr
  • Medlemskap i Dagstorps RF eller annan SVRF ansluten förening krävs
  • 1 arbetsdag tillkommer för medlemmar
  • Betalas till Bg 725-4717 eller föreningens SWISH nr 1235923198

Ange terrängkort, namn, telefon, personnummer och mailadress i meddelanderutan och maila uppgifter till medlemsansvarig@dagstorp.nu. Avgifterna ska vara betalda innan du besöker anläggningen.  

För medlemmar som vill träna på terrängbanan någon enstaka gång och inte har anläggningskort kostar det 200 kr per gång. Föreningens SWISH nr 1235923198

Vi hälsar Dig välkommen som vill träna på Dagstorps terrängbana och hoppas du får en bra träning.

/DRF´s Fälttävlanssektion

”Skapar förutsättningar för ryttare och häst att trivas, utbildas, utvecklas samt tävla”