MEDLEMSINFO

INFORMATION TILL DAGSTORPS RF´S MEDLEMMAR
  • Ridhusen harvas inte på fasta tider.
  • Hjälm SKA bäras på anläggningen.


HUR ÄR DU FÖRSÄKRAD? OCH NÄR?
Läs mer på Svenska Ridsportsförbundet: Försäkring

MEDLEMSAVGIFTER OCH ANLÄGGNINGSKORT
Ange namn, adress, telefon, personnummer och mailadress i meddelanderutan och maila uppgifter till info@dagstorp.nu  Avgifterna ska var betalda innan du besöker anläggningen.
Sätts in på Bg: 725 – 4717
Informationsbladet bör du läsa igenom: Medlem
 
LICENSER
Glöm inte att du måste lösa medlemsavgift för att lösa licens.
Dessa löser man numera via internet själv, via TDB. Gå in på www.ridsport.se.
 
MEDLEMSREGISTER
Om du flyttar, byter adress eller vill lämna in uppgifter som inte vi har, maila till Info@dagstorp.nu
 
Att tänka på
  • När du har din hund med på anläggningen ska den vara kopplad. Vi har haft incidenter med lösa hundar som skrämt hästar. Det är helt onödigt och kan vara mycket farligt. Om du ser någon som har sin hund lös men som inte tillhör föreningen, så be dem vänligen att koppla hunden för hästarnas skull.

 

  • För att undvika dubbelbokning ska anläggningen förhandsbokas för möten, gruppträningar (utöver den föreningsledda), teorikvällar mm. Skicka ett mail till Info@dagstorp.nu

”Skapar förutsättningar för ryttare och häst att trivas, utbildas, utvecklas samt tävla”