Protokoll

Under bearbetning!

Årsmötesprotokoll 2018 (avser 2017)

Verksamhetsberättelse 2017

Årsberättelse 2017 (avser 2016)

Verksamhetsberättelse 2016

Årsberättelse 2016 (avser 2015)

Verksamhetsberättelse 2015

Styrelsens förslag på stadgeändring

Styrelsens svar avseende motioner

 

Årsmötesprotokoll 2015 (avser 2014) – 2015-02-12

Verksamhetsberättelse 2014

Årsredovisning 2014

  • Motion 1
  • Motion 2
  • Motion 3
  • Motion 4
  • Motion 5
  • Motion 6
  • Motion 7

2014-08-25